Tất cả thông tin về coc
Clash of Clans: TownHall 11, Hero mới: Grand Warden - Game Mobile

Clash of Clans: TownHall 11, Hero mới: Grand Warden

Hero mới có tên là Grand Warden, level cao nhất là 20. Grand Warden là một support (hỗ trợ) hero, cho cả nhiệm vụ tấn công và phòng thủ, Hero mới còn có khả năng bay trên không hoặc dưới đất để hỗ trợ cho quân lính. Level 20 Grand

Clash of Clans: Tin nóng mới cập nhật 18/11/2015 - Game Mobile

Clash of Clans: Tin nóng mới cập nhật 18/11/2015

Theo những nguồn tin mới nhận được và đăng trên trang Twitter của Clash of Clans thì bản cập nhật TownHall 11 được ra mắt vào khoảng tháng 12 thay vì trong tháng 11 như dự kiến ban đầu của Supercell Oy. Có thể nói đây là một tin không