6
CHƠI TẠM

Clock Tower 3 là game kinh dị được phát triển bởi Capcom dành cho PlayStation 2 với hy vọng nối tiếp thành công của 2 bản tiền nhiệm.

Tất cả thông tin về Clock Tower 3