N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Ý tưởng ban đầu của Chiller lấy cảm hứng từ những tác phẩm thời Phục hưng, chỉ phải cái là nó toàn những thứ tra tấn man rợ nhất mà game thủ từng thấy.

Tất cả thông tin về Chiller