8.1
ĐÁNG CHƠI

Thường các trò chơi nhập vai dạng dungeon-crawler sẽ giới thiệu một nhóm bằng hữu cùng chí hướng đang trên đường giải cứu thế giới bằng cách dọn dẹp các hầm ngục. Children of Morta thì khác khi toàn bộ các nhân vật bạn có thể sử dụng đều thuộc về một đại gia đình gồm cha mẹ, họ hàng cùng các anh chị em.

Tất cả thông tin về Children of Morta