Thứ sáu 08/12/2023 06:09
TP Hồ Chí Minh: 26°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 16°C Hà Nội
Hải Phòng: 17°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 22°C Đà Nẵng
 • TP Hồ Chí Minh: 26°C TP Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: 16°C Hà Nội
 • Hải Phòng: 17°C Hải Phòng
 • Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng: 22°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 13.19, Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5

aa
Đấu Trường Chân Lý phiên bản 13.19 hay bản cập nhật ĐTCL 13.19 sẽ có nhiều thay đổi lớn trong meta. Nắm bắt các thay đổi trong bản cập nhật ĐTC: 13.19 để leo rank dễ dàng.

Phụ Lục

Đội ngũ phát triển của Riot Games đã chuẩn bị cho bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý đầu tiên sau khi ra mắt Mid-Set thông qua bản cập nhật 13.18. Bản cập nhật 13.19 này sẽ có rất nhiều thay đổi nhỏ trong việc tăng cường và giảm sức mạnh các tướng, đặc tính và đồ trang bị.

Lưu ý: Tất cả các thay đổi cân bằng của Đấu Trường Chân Lý bản cập nhật 13.19 đều có thể thay đổi trước ngày phát hành chính thức vào ngày 27 tháng 9. Các thay đổi được dựa trên dữ liệu từ ghi chú PBE 13.19.

Thay đổi về Tộc/Hệ trong bản cập nhật ĐTCL 13.19

Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.19,-Đấu-Trường-Chân-Lý-mùa-9.5-thay-đổi-tướng.jpg

Can Trường

Giáp và kháng phép mỗi mốc bị giảm sức mạnh từ 25/50/95/240 xuống 20/45/75/140

Đấu Sĩ

Máu tối đa tại mỗi mốc được tăng sức mạnh ở bậc bốn và bậc sáu thành cộng thêm 10/45/80 máu

Demacia

Tăng Giáp và Kháng Phép cho Elite giảm ở cấp năm, bảy và chín xuống 5/25/45/150

Freljord

 • Các mốc được thay đổi từ 2/3/4 thành ⅔
 • Mốc 2 gây 8% HP tối đa của kẻ địch và giảm 30% Giáp và Kháng Phép của chúng.
 • Mốc 3 tăng sát thương thành 15% HP tối đa của kẻ địch và khiến chúng bị Stunning trong 1,5 giây.
 • Đồng thời giảm 30% Giáp và Kháng Phép của chúng.

Bắn Tỉa

Sát thương cộng thêm mỗi stack được điều chỉnh từ 6/14/25% xuống 6/12/25% mỗi stack

Hiệu Triệu Nhân

 • Mốc 8 được thêm vào, hiện tại là 2/4/6/8
 • Mana ở mốc 6 giảm từ 20 xuống 15, cùng với 15 cho tất cả các Invokers
 • Mốc 8 là 40 mana cho tất cả và bắt đầu với thêm 30 sức mạnh kỹ năng

Ionia

Mốc 9 được tăng sức mạnh từ 325 lên 380 phần trăm và tăng số đơn vị được cường hóa dạng Linh Hôn lên thành 4

Dũng Sĩ

Mốc 4 giảm 25% sát thương nhận vào cho đơn vị Dũng Sĩ khi họ ở 35 phần trăm HP tối đa

Pháp Sư Đa Chú

Sát thương của kỹ năng dùng thêm giảm từ 66% xuống 55%

Noxus

 • Các mốc được thay đổi từ 3/6/9 thành 3/5/7/9
 • HP cộng thêm tại mỗi mốc là 160/300/420/750
 • Sức mạnh kỹ năng ở mỗi mốc là 16/30/42/75
 • Sức mạnh công kích ở mỗi mốc là 16/30/42/75%

Vô Pháp

Máu để kích hoạt lướt giảm xuống còn 35% và mốc 4 thêm hiệu ứng khiến sát thương từ một đơn vị Rouge làm cho mục tiêu chảy máu bằng 60% sát thương cộng thêm trong 2 giây.

Shurima

Mốc kích hoạt thay đổi từ 3/5/7/9 thành 2/4/6/9. Máu tối đa nhận được giảm 33 xuống 20% và Tốc Độ tấn công giảm 45 xuống 30%.

 • Mốc 4 Tăng thêm 20% hiệu ứng Thăng Hoa. Đồng thời các tướng Shurima đều được Thăng Hoa.
 • Mốc 5 tăng 50% hiệu ứng Thăng Hoa. Tất cả tướng Shurima Thăng Hoa ngay khi vòng đấu bắt đầu.
 • Mốc 9 Thăng Hoa 2 lần ở đầu vòng đấu và sau 8 giây. Đồng thời tăng thêm 90% hiệu ứng Thăng Hoa.

Thích Khách

 • Mốc kích hoạt thay đổi 2/3/4/5/6 thành 2/4/6
 • Sát thương công thêm ở mỗi mốc sẽ tăng 6/20/40%

Phù Thủy

 • SMPT nhận thêm ở mốc 6 và 8 thay đổi 80/120 thành 90/135
 • Sát thương gây thêm trên máu tối đa của mục tiêu đổi 20 thành 15%

Quân Sư

 • Khiên giảm ở mốc 4 vả 5 từ 600/900 xuống 575/850
 • SMPT ở mốc 4 và 5 giảm 40/60 xuống 35/55

Thiên tài

 • Mechano-Swarm Apex Turret thay đổi hiệu ứng kỹ năng.
 • Mechano-Swarm Apex Turret bậc 2 gây 120 sát thương phép và 1% thiêu đốt.
 • Mechano-Swarm Apex Turret bậc 3 gây 120 sát thương phép và 2% thiêu đốt.
 • Shrink Module: Giảm Giáp và Kháng Phép mỗi bậc kỹ năng thay đổi thành 20/30/50%

Hư Không

Baron Nashor giảm Giáp giảm từ 60 thành 40%

Zaun

 • Số lượng Chem Mods mốc 6 thành 5 cái
 • Shimmer Injector Mod Tốc Độ tấn công tăng từ 25 thành 35%. Hiệu ứng quá tải: Giảm 400 to 200%, HP tối đa giảm 100 to 80%
 • Virulent Bioware: Sát thương người trang bị nhận giảm 18% trong 5 giây.
 • Unstable Chemtank HP tối đa giảm còn 30, sát thương nổ giảm còn 25% HP tối đa của người trang bị
 • Robotic Arm - Quá Tải: Thay đổi thành sát thương gây ra sẽ cộng thêm 25% sát thương chuẩn
  Hextech Exoskeleton: Thay đổi thành gây thêm 12% sát thương và giảm 12% sát thương nhận vào. Mỗi 5 giay hồi 15% HP tối đa. Quá tải: Miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế và hồi máu tăng thành 25% HP tối đa

Thay đổi về tướng trong bản cập nhât ĐTCL 13.19

Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.19,-Đấu-Trường-Chân-Lý-mùa-9.5-thay-đổi-tộc-hệ.jpg

Kayle

Giảm Kháng Phép tại level 6 (của linh thú) giảm 40% xuống 20%

Malzahar

Sức mạnh phép thuật kỹ năng tăng 205/310/460 lên 220/330/500

Orianna

Năng lượng thay đổi từ 50/100 thành 30/80

Poppy

Khiên nhân thêm thay đổi từ 310/330/350/350 thành 250/325/400/350, thời gian tồn tại tăng 3 lên 4 giây

Samira

Sát thương kỹ năng giảm từ 100/150/236 xuống 95/143/225

Galio

 • Thơi gian hồi máu trong lúc dùng kỹ năng giảm 4 xuống 3 giây
 • Năng lượng thay đổi từ 60/120 thành 60/110

Jinx

 • Sát thương kỹ năng giảm 93/139/223 xuống 90/136/215
 • Năng lượng thay đổi thành 10/70

Soraka

Sát thương của các Ngôi Sao giảm 125/185/290 xuống 115/165/260

Swain

 • Máu nhận thêm khi dùng kỹ năng giảm 375/450/650 xuống 325/375/550
 • Sát Thương Phép khi dùng kỹ năng giảm 35/50/75 xuống 25/40/60 mỗi giây
 • Nếu đã biến thân, nhận thêm 225/260/385 HP tối đa, đồng thời gây thêm 100/160/300 Sát Thương Phép

Taliyah

 • Sát thương khi Quăng Đá lúc kẻ địch bị hất tung giảm 125/190/290 xuống 110/160/240
 • Sát thương kỹ năng tăng sát thương 160/240/370 lên 180/270/410

Vi

Sát thương kỹ năng tăng 120/180/270 lên 1250/225/338 nhưng giảm Giáp kẻ địch giảm 40 xuống 20%

Warwick

Kỹ năng thay đổi khi kích hoạt nhận thêm 100% Tốc Độ Đánh trong 3 giây sau đó làm choáng kẻ địch trong 1/2/2 giây.

Ekko

Sát thương kỹ năng giảm 300/450/725 xuống 255/380/570

Jayce

 • Tốc Độ Đánh công thêm giảm 20/25/30 xuống 0/0/1%, Tốc Độ Đánh cho đồng mình cùng hàng trong 1 ô còn 15% trong 3 giây.
 • Sát thương kỹ năng tăng 56/234/366 lên 165/248/398
 • Năng lượng thay đổi thành 30/80

Karma

Nội tại Ionia: Sức Mạnh Phép Thuật tăng 20 lên 25

Katarina

 • Sát thương Phép khi tele quay dao tăng 130/195/320 lên 145/220/350
 • Sát thương Vật Lý kỹ năng giảm 205/307/461 xuống 174/261/405
 • Health threshold changed from 70 to 66 percent maximum health and bonus true damage nerfed to 81/131/203

Taric

 • Khiên thay đổi từ 550/650/750 thành 500/580/680
 • Khiên sẽ không thu hút kẻ địch, thay vào đó giảm 50% sát thương mà đồng minh kế bên nhận vào.

Vel'Koz

Sát thương kỹ năng tăng 230/345/560 lên 245/365/600

Azir

 • Sát thương kỹ năng bị động giảm 105/160/550 xuống 95/140/500
 • Sát thương kỹ năng chủ động khi có 3 Lính Cát giảm 74/112/385 xuống 67/98/350

Kai'Sa

Năng lượng thay đổi từ 30/125 thành 40/120

Senjuani

Nội tại: Sát thương chuẩn gây thêm khi kẻ tăng 15/27/324 lên 17/30/356

Shen

 • Nội tại Ionia: Giảm sát thương giảm từ 9 xuống 8%
 • Năng llượngthay đổi thành 90/170

Aatrox

Omnivamp tăng 15 lên 20%

Bel'Veth

Sát thương vật lý kỹ năng tăng 70/108/167 lên 74/114/226

Ryze (Zaun)

Sát thương Phép thay đổi thành 25/230/2006, đồng thời giảm Giáp và Kháng Phép còn 30%

Ryze (Demacia)

Sát thương phép trong phạm vi kỹ năng thay đổi thành 300/450/2000

Thay đổi về trang bị trong bản cập nhật ĐTCL 13.19

Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.19,-Đấu-Trường-Chân-Lý-mùa-9.5-thay-đổi-trang-bị.jpg

Zeke’s Herald

Tốc Độ Đánh công hteem cho người trang bị và đồng minh cùng hàng trong phạm vi 2 ô tăng 15 lên 25%

Rapid Firecannon

Thay đổi: nhận 1 tầm đánh, gây thêm 8% sát thương

Stattik Shiv

Giảm Kháng Phép giảm 50 xuống 30%

Titan’s Resolve

Giáp và Kháng Phép giảm 25 xuống 20

Last Whisper

Giảm Giáp giảm 50 xuống 30%

Archangel’s Staff

Sức Mạnh Phép Thuật nhận thêm tăng 20 lên 25

Locket of Iron Solari

Khiên đổi thành 250, đồng thời nhận thêm 20 Giáp và Kháng Phép, thời gian tồn tại tăng lên đến 20 giây.

Ionic Spark

Giảm Kháng Phép giảm 50 xuống 30%

Protector’s Vow

Giáp và Kháng Phép giảm 25 xuống 20

Chalice of Power

 • Sức Mạnh Phép Thuật cộng thêm cho đồng minh tăng 20 lên 22
 • Cho thêm người trang bị và đồng minh cùng hàng trong 2 ô thêm 10 Năng Lượng

Bramble Vest

 • Sát thương giảm từ các đòn chí mạng giảm 75 xuống 50%.
 • Loại bó phản sát thương cho kẻ địch

Shroud of Stillness

Cả đội nhận thêm 60 HP

Zephyr

Cả đội nhận thêm 8% Tốc Độ Đánh

Obsidian Cleaver

 • Giảm Giáp và giảm Kháng Phép giảm 50 xuống 30%
 • Cả đội nhận thêm 8% Tấn Công và SMPT

Randuin’s Omen

Giáp và Kháng Phép giảm 40 xuống 30

Hullcrusher

HP nhận thêm giảm 600 xuống 550

Sniper’s Focus

 • Sát thương cộng thêm giảm 10 xuống 8% với mỗi ô giữa người trang bị và mục tiêu của họ
  Deathfire Grasp
 • Sát thương công thêm giảm 35 xuống 25% và sát thương gây thêm cho mục tiêu bị đánh dấu tăng 25 lên 35%

Brink of Dawn

Sau khi vào trạng thái không thể chỉ định, hồi 100% máu đã mất và nhận thêm 85% Tốc Độ Đánh

Rapid Lightcannon

Gây thêm 15% sát thương cộng thêm

Statikk’s Favor

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây them 70 Sát Thương Phép và 30% giảm Kháng cho 8 kẻ địch trong 5 giây

Titan’s Vow

Giáp và Kháng Phép giảm 60 xuống 50

Eternal Whisper

Giảm Kháng Phép giảm 50 xuống 30%

Covalent Spark

Hồi máu tăng 1 lên 1.5% HP mỗi giây

Bulwark’s Oath

Giáp và Kháng Phép giảm 70 xuống 60

Absolution

Giảm sát thương cho đồng minh giảm 25 xuống 15%

Rosethorn Vest

Phản sát thương thay đổi từ cho toàn team địch còn 70% tướng địch

Dvarpala Stoneplate

Giáp và Kháng Phép giảm 30 xuống 25

Goldmancer’s Staff

Vàng tối đa giảm 60 xuống 30

Needlessly Big Gem

Khi đạt vàng tối đa, cả đội đương tăng 30% sát thương gây ra

Đức Phạm

Bài liên quan

ĐTCL 13.21: Top đội hình mạnh nhất meta hiện tại
Đấu Trường Chân Lý - DTCL

ĐTCL 13.21: Top đội hình mạnh nhất meta hiện tại

Phiên bản ĐTCL 13.21 đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam và dưới đây là những bộ đấu mà Mọt tui đánh giá là mạnh mẽ nhất trong phiên bản này và phù hợp cho việc leo rank của các bạn.
ĐTCL 13.19: Top những Huyền Thoại nào được nhiều người chơi sử dụng
Esports

ĐTCL 13.19: Top những Huyền Thoại nào được nhiều người chơi sử dụng

Dưới đây là danh sách những Huyền Thoại cực kỳ quan trọng mà mọi game thủ nên sử dụng ít nhất một lần trong hành trình leo rank Đấu Trường Chân Lý của mình.
Hướng dẫn cách chơi Chinh Phục Ionia – Top tier Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5
Esports

Hướng dẫn cách chơi Chinh Phục Ionia – Top tier Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5

Hướng dẫn chi tiết cách chơi đội hình Chinh Phục Ionia đang cực hot tại Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5 phiên bản ĐTCL 13.18.

Tin bài khác

Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam
Esports

Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam

Với nòng cốt là những player từng thi đấu cho 335 Cầu Giấy cũ, Những Chàng Trai Đeo Kính đã khẳng định ngôi vương tại ZOWIE CS2 TOURNAMENT 2023 và sẽ là đội đại diện Việt Nam tham dự eXTREMESLAND Asia Cup 2023.
ĐTCL mùa 10: Chán chơi với K/DA, hãy đổi gió cùng đội hình Akali - Karthus Đao Phủ
Đấu Trường Chân Lý - DTCL

ĐTCL mùa 10: Chán chơi với K/DA, hãy đổi gió cùng đội hình Akali - Karthus Đao Phủ

ĐTCL mùa 10: Đổi gió cùng cặp đôi Akali - Karthus Đao Phủ
ĐTCL mùa 10: Chán chơi reroll, hãy dùng đội hình 5 vàng đè bẹp đối thủ!
Đấu Trường Chân Lý - DTCL

ĐTCL mùa 10: Chán chơi reroll, hãy dùng đội hình 5 vàng đè bẹp đối thủ!

Đtcl mùa 10: Cần gì tướng 3 sao khi mà ta có tận 8 tướng 5 vàng trong đội!?
ĐTCL: Lee Min-ho - Tài tử Hàn Quốc tiết lộ rank cao hơn Thầy Giáo Ba
Liên Minh Huyền Thoại

ĐTCL: Lee Min-ho - Tài tử Hàn Quốc tiết lộ rank cao hơn Thầy Giáo Ba

Nam tài tử Hàn Quốc - Lee Min-ho đang gây sốt trong cộng đồng LMHT với thành tích đáng ngạc nhiên.
ĐTCL mùa 10: Top đội hình Tay To Mặt Lớn áp đảo mọi đối thủ mới nhất
Đấu Trường Chân Lý - DTCL

ĐTCL mùa 10: Top đội hình Tay To Mặt Lớn áp đảo mọi đối thủ mới nhất

Khám phá đội hình "Tay To Mặt Lớn" mạnh mẽ trong ĐTCL mùa 10 với đa dạng vị tướng chủ lực cho mùa giải mới.
LMHT: Palette quyết định tạm dừng thi đấu để "theo đuổi ước mơ"?
Liên Minh Huyền Thoại

LMHT: Palette quyết định tạm dừng thi đấu để "theo đuổi ước mơ"?

Đỗ "Palette" Hải Trung, cựu tuyển thủ hỗ trợ của GAM Esports, đã quyết định tạm dừng sự nghiệp thi đấu để theo đuổi ước mơ của mình, một ước mơ đã từng vẫn vương trong tâm trí từ khi cậu bé.
Xem thêm

Bài viết đáng chú ý

Tải Hack Coin Master 10 000 Spin link APK 2023 mới nhất
Game Mobile

Tải Hack Coin Master 10 000 Spin link APK 2023 mới nhất

Hướng dẫn các Hack Coin Master 10 000 spin, lấy link tải Hack Coin Master 10000 spin miễn phí cho Android, PC.
Code Coin Master 7/12 - Nhận Spin Coin Master miễn phí hôm nay
Giftcode

Code Coin Master 7/12 - Nhận Spin Coin Master miễn phí hôm nay

Mời bạn ngày ghé thăm Mọt Game để nhận Code Coin Master ngày 7/12/2023 hôm nay và các link tăng lượt Spin mới nhất nhé.
Code Coin Master 6/12 và Link Spin miễn phí mới nhất
Giftcode

Code Coin Master 6/12 và Link Spin miễn phí mới nhất

Mời bạn ngày ghé thăm Mọt Game để nhận Code Coin Master ngày 6/12 hôm nay và các link tăng lượt Spin mới nhất nhé.
Link tải Hack Coin Master MOD + APK ở mọi phiên bản
Game Mobile

Link tải Hack Coin Master MOD + APK ở mọi phiên bản

Nếu bạn đang chơi Coin Master và muốn tìm cách Hack thì hãy xem các phiên bản Coin Master MOD APK v3.5.1380 free spin, tiền xu vô hạn này.
Tổng hợp gift code Siêu Học Viện 3D và hướng dẫn cách nhập
Giftcode

Tổng hợp gift code Siêu Học Viện 3D và hướng dẫn cách nhập

Mọt Game hướng dẫn game thủ cách nhập và sở hữu bộ gift code Siêu Học Viện 3D với những phần quà giá trị để hành trình huấn luyện pokemon trở nên dễ dàng hơn!
UNFOLLOW (DEMO) - Hủy theo dõi thì chắc chắn phải chết

UNFOLLOW (DEMO) - Hủy theo dõi thì chắc chắn phải chết

Tựa game trong video ngày hôm nay mang tên UNFOLLOW sẽ cho mọi người hình dung được những tác động đen tối và đáng sợ mà hành vi bắt nạt trên MXH đem lại.
Những tà giáo tàn bạo trong game kinh dị

Những tà giáo tàn bạo trong game kinh dị

Chà, nhanh thật hôm nay lại là cuối tuần rồi nhỉ? Cuối tuần trước, chúng ta đã cùng nghe về những tựa game kinh dị thú vị ở châu Á rồi nhỉ?
Truyện ma TQ: Quan âm tống tử P.2

Truyện ma TQ: Quan âm tống tử P.2

Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Chuyện gì đang chờ Vương Yêu Nhi phía trước? Hãy cùng nhà Mọt theo dõi phần cuối của câu chuyện “Quan âm tống tử” nhé.
Những tựa game lấy cảm hứng từ chuyện kinh dị ngoài đời thật P.2

Những tựa game lấy cảm hứng từ chuyện kinh dị ngoài đời thật P.2

Người ta thường nói game là ảo, nhưng liệu bạn có biết, các sự kiện trong game thật ra được lấy cảm hứng từ những câu chuyện rùng rợn có thật ngoài đời không?
Burnhouse Lane: Hành trình đến với địa ngục của một người bệnh

Burnhouse Lane: Hành trình đến với địa ngục của một người bệnh

Tựa game ngày hôm nay - Burnhouse Lane sẽ đưa bạn đến với một câu chuyện về hành trình của một bệnh nhân ung thư và hãy cùng nhà Mọt khám phá hành trình đó nhé!
Điểm danh những tựa game kinh dị đến từ CHÂU Á khiến bạn chỉ muốn KHÓC THÉT

Điểm danh những tựa game kinh dị đến từ CHÂU Á khiến bạn chỉ muốn KHÓC THÉT

Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào nếu chuyến hành trình hôm nay của chúng ta sẽ đi qua những tựa game kinh dị mang đậm dấu ấn châu Á?
Truyện ma TQ: Quan Âm tống tử phiên bản rùng rợn - Phần 1

Truyện ma TQ: Quan Âm tống tử phiên bản rùng rợn - Phần 1

Video kể chuyện ma lần trước có view không cao, nhưng rất nhiều bạn ủng hộ nhà Mọt tiếp tục làm chuyên mục kể truyện ma tối thứ 7, nên là… được thôi.
Slay the Princess: Khi nhiệm vụ của anh hùng là giúp công chúa đầu thai

Slay the Princess: Khi nhiệm vụ của anh hùng là giúp công chúa đầu thai

Nhắc đến những câu chuyện cổ tích, chúng ta đều liên tưởng đến một diễn biến quen thuộc nhưng Slay the Princess sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn mới.
Spirit Hunter: Death Mark - Câu chuyện đáng sợ về dấu ấn tử thần

Spirit Hunter: Death Mark - Câu chuyện đáng sợ về dấu ấn tử thần

Hôm nay, hãy cùng Mọt quay trở lại với phần game Death Mark trong series Spirit Hunter để xem, liệu chuyện gì đang chờ đợi nhân vật chính ở phía trước nhé.
Chuyện kinh dị TQ - Búp bê ma đến đòi mạng kẻ sát nhân độc ác

Chuyện kinh dị TQ - Búp bê ma đến đòi mạng kẻ sát nhân độc ác

Cuối tuần là một điểm thích hợp để kể chuyện ma, bạn có nghĩ vậy không? Hôm nay, ta sẽ gác lại chủ đề game kinh dị để đến với những câu chuyện ma kỳ bí nhé.
Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam

Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam

Với nòng cốt là những player từng thi đấu cho 335 Cầu Giấy cũ, Những Chàng Trai Đeo Kính đã khẳng định ngôi vương tại ZOWIE CS2 TOURNAMENT 2023 và sẽ là đội đại diện Việt Nam tham dự eXTREMESLAND Asia Cup 2023.
ĐTCL mùa 10: Chán chơi với K/DA, hãy đổi gió cùng đội hình Akali - Karthus Đao Phủ

ĐTCL mùa 10: Chán chơi với K/DA, hãy đổi gió cùng đội hình Akali - Karthus Đao Phủ

ĐTCL mùa 10: Hướng dẫn chơi đội hình Akali - Karthus
ĐTCL mùa 10: Chán chơi reroll, hãy dùng đội hình 5 vàng đè bẹp đối thủ!

ĐTCL mùa 10: Chán chơi reroll, hãy dùng đội hình 5 vàng đè bẹp đối thủ!

Đtcl mùa 10: Cần gì tướng 3 sao khi mà ta có tận 8 tướng 5 vàng trong đội!?
ĐTCL: Lee Min-ho - Tài tử Hàn Quốc tiết lộ rank cao hơn Thầy Giáo Ba

ĐTCL: Lee Min-ho - Tài tử Hàn Quốc tiết lộ rank cao hơn Thầy Giáo Ba

Nam tài tử Hàn Quốc - Lee Min-ho đang gây sốt trong cộng đồng LMHT với thành tích đáng ngạc nhiên.
ĐTCL mùa 10: Top đội hình Tay To Mặt Lớn áp đảo mọi đối thủ mới nhất

ĐTCL mùa 10: Top đội hình Tay To Mặt Lớn áp đảo mọi đối thủ mới nhất

Khám phá đội hình "Tay To Mặt Lớn" mạnh mẽ trong ĐTCL mùa 10 với đa dạng vị tướng chủ lực cho mùa giải mới.
LMHT: Palette quyết định tạm dừng thi đấu để "theo đuổi ước mơ"?

LMHT: Palette quyết định tạm dừng thi đấu để "theo đuổi ước mơ"?

Đỗ "Palette" Hải Trung, cựu tuyển thủ hỗ trợ của GAM Esports, quyết định tạm dừng sự nghiệp thi đấu để theo đuổi ước mơ của mình.
MapleStory R: Evolution chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến cho người chơi những chuyến phiêu lưu hấp dẫn

MapleStory R: Evolution chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến cho người chơi những chuyến phiêu lưu hấp dẫn

MapleStory R: Evolution, một tựa game nhập vai phiêu lưu được ủy quyền từ IP chính thức của NEXON Hàn Quốc và còn được biết đến tại Việt Nam với tên gọi Nấm Lùn Phiêu Lưu Ký, đã chính thức ra mắt tại Việt Nam trên cả hai nền tảng iOS và Android!
Tổng hợp gift code MapleStory R Evolution và hướng dẫn cách nhập

Tổng hợp gift code MapleStory R Evolution và hướng dẫn cách nhập

Mọt Game hướng dẫn game thủ cách nhập và sở hữu bộ gift code MapleStory R Evolution với những phần quà giá trị để hành trình phiêu lưu trở nên dễ dàng hơn!
Dragon Song: Hội Săn Rồng - Game MMO rảnh tay độc đáo sắp sửa phát hành tại Việt Nam

Dragon Song: Hội Săn Rồng - Game MMO rảnh tay độc đáo sắp sửa phát hành tại Việt Nam

Dragon Song: Hội Săn Rồng sở hữu lối chơi đơn giản, rảnh tay cùng nhiều phúc lợi dành cho tân thủ, hứa hẹn sẽ làm say lòng các game thủ yêu thích thể loại game nhập vai.
Link tải Hack Coin Master MOD + APK ở mọi phiên bản

Link tải Hack Coin Master MOD + APK ở mọi phiên bản

Nếu bạn đang chơi Coin Master và muốn tìm cách Hack thì hãy xem các phiên bản Coin Master MOD APK v3.5.1380 free spin, tiền xu vô hạn này.
Tải Coin Master MOD APK 3.5.1170 mới nhất

Tải Coin Master MOD APK 3.5.1170 mới nhất

Nếu bạn đang chơi Coin Master và muốn tìm cách Hack thì hãy xem Coin Master MOD APK 3.5.1170 free spin, tiền xu vô hạn này.
Code Reverse: 1999 tháng 12 mới nhất và hướng dẫn cách nhập

Code Reverse: 1999 tháng 12 mới nhất và hướng dẫn cách nhập

Mọt Game cập nhật cho game thủ bộ gift code Reverse 1999 tháng 12 với những phần quà giá trị để hành trình du hành thời gian trở nên dễ dàng hơn!
Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam

Những Chàng Trai Đeo Kính - Ông vua mới của CS2 Việt Nam

Với nòng cốt là những player từng thi đấu cho 335 Cầu Giấy cũ, Những Chàng Trai Đeo Kính đã khẳng định ngôi vương tại ZOWIE CS2 TOURNAMENT 2023 và sẽ là đội đại diện Việt Nam tham dự eXTREMESLAND Asia Cup 2023.
GTA 6: Bạn biết gì về nhân vật nữ chính Lucia?

GTA 6: Bạn biết gì về nhân vật nữ chính Lucia?

GTA 6 đã có màn chào sân thành công khi trailer đạt trăm triệu views sau ngày đầu ra mắt, cùng với đó là những câu hỏi về nhân vật nữ Lucia.
Baldur’s Gate 3 cho game thủ xem hai hòn bi của nhân vật lủng lẳng

Baldur’s Gate 3 cho game thủ xem hai hòn bi của nhân vật lủng lẳng

Baldur’s Gate 3 bất ngờ khiến game thủ đứng ngồi không yên khi cập nhật hiệu ứng chuyển động vật lý cho hai hòn bi của nhân vật.
Trailer GTA 6 vừa ra mắt một ngày đã phá kỷ lục của Mr Beast

Trailer GTA 6 vừa ra mắt một ngày đã phá kỷ lục của Mr Beast

Vừa ra mắt hôm qua, trailer mới nhất của GTA đã trở thành video không phải nhạc có lượt xem nhiều nhất, vượt qua kỷ lục trước đây do Mr Beast thiết lập.
GTA 6 khi nào ra mắt chính thức?

GTA 6 khi nào ra mắt chính thức?

Sau sự thành công mỹ mãn của GTA V thì cuối cùng Rockstar cũng đã chính thức tung trailer đầu tiên của GTA 6. Cùng Mọt Game tìm hiểu GTA 6 khi nào ra mắt chính thức nhé.
Cách hack Blox Fruit trên máy tính nhanh nhất

Cách hack Blox Fruit trên máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn Cách hack Blox Fruit trên máy tính nhanh nhất năm 2023, update bản cập nhật mới, auto fam, hack trải nghiệm game
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9