Esports

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 13.16 mới nhất

Trong bản 13.16 lần này, hàng loạt các chỉnh sửa bổ sung đến từ Riot Games giúp meta trở nên cân bằng hơn.

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 13.16 mới nhất

Bản cập nhật ĐTCL 13.16 đang dần cập bên máy chủ Việt Nam trong thời gian tới. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc trong phiên bản tới sẽ có những thay đổi gì , hãy cùng Mọt tui tìm hiểu nhé. Hy vọng rằng với những thông tin mà Mọt mang lại sẽ giúp cho các bạn nắm thêm để có thể giành được nhiều chiến thắng hơn trong tương lai.

Bản cập nhật ĐTCL 13.16 có gì mới?

Các thay đổi về cơ chế trong trận

Thay đổi về cổng dịch chuyển ở các vùng đất

Khe Nứt Bất Ổn
 • Không còn nhận được vật phẩm Bùa Xanh bất ổn
Đại Sảnh Cửu Trụ
 • Số vàng nhận được từ quà sẽ giảm mạnh.
 • Túi quà gồm các tướng 2 sao sẽ được nhận từ vòng 1 thay vì vòng 2
Cổng Yordle
 • Chính thức đổi tên thành Đấu Trường Thịt Xay (Fleshing Arena). Các hiệu ứng cũ được giữ nguyên.

Cơ chế nhận quà PVE

 • Mảnh trang bị cuối cùng rơi ra từ Bãi Chim Biến Dị sẽ là gói trang bị thành phần. 

Chỉnh sửa khác

 • Cửa hàng sẽ luôn gợi ý bạn mua các tướng trên sàn

Cân bằng Tộc/Hệ trong bản ĐTCL 13.16

Zaun

Cấy Ghép Thích Ứng
 • Tỉ lệ AD/AP/Hút máu của được tăng từ 30 ⇒  33%
Khung Xương Hextech 
 • Giờ sẽ bổ sung thêm cả giải trừ cả các hiệu ứng đốt máu, vết thương sâu, giảm kháng phép, giảm giáp và giảm năng lượng. 
 • Tỉ lệ hồi máu tối đa của tăng từ 10 ⇒ 12%
 • Sát thương quá tải sẽ không còn được kích hoạt khi Sion hồi sinh. 
Cánh Tay Robot
 • Cơ hội đánh thêm một đòn giảm từ 50% ⇒ 40%
Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng
 • Tỉ lệ chuyển đổi phần trăm máu tối đa thành sát thương vụ nổ giảm từ 45 ⇒  35%

Shurima 

 • Tỉ lệ máu cộng thêm cho các tướng thăng hoa tăng từ 30 ⇒ 33%
 • Hiệu ứng thăng hoa ở mốc 7 Shurima tăng từ 20 ⇒ 25%

Quần đảo bóng đêm

 • Ở mốc 2, lượng mana hồi phục tăng từ 5 ⇒ 6
 • Ở mốc 6, lượng mana hồi phục giảm từ 20 ⇒ 18
 • Ở mốc 2, % Giáp ảo theo máu tối đa tăng từ 40 ⇒ 45%
 • Ở mốc 6, % Giáp ảo theo máu tối đa giảm từ 120 ⇒ 115%

Pháp Sư Đa Chú

 • Giảm sát thương của các kỹ năng được thi triển thêm: từ 60% ⇒ 66% 

Bắn Tỉa

Phần trăm AD ở mốc 4 và 6 tăng từ 11/20% ⇒ 12/22%

Demacia

 • Mốc 7 và 9, các tướng được chọn là Tinh Anh tăng từ 3/5 ⇒ 4/6
 • Giáp và kháng phép ở mốc 5 tăng: từ 25 ⇒ 30
 • Giáp và kháng phép ở mốc 7 và 9 giảm: từ 60/125 ⇒ 50/100

Cân bằng Tướng trong bản ĐTCL 13.16

Tướng 1 vàng

Viego
 • Giáp và Kháng phép cơ bản tăng từ 25 ⇒ 30
Oriana
 • Chỉnh sửa lỗi sau khi Oriana thi triển kỹ năng xong không tiếp tục đánh
Poppy
 • Kỹ năng của Poppy 4-sao sẽ luôn tập trung đánh vào vị trí nhiều tướng địch hơn
Kayle
 • Tăng sát thương trên đòn đánh tăng ở mọi cấp từ 33/44/66 ⇒ 35/50/75
 • Giảm sát thương các đợt sóng giảm ở mọi cấp: từ 33/44/66 ⇒ 25/30/45
Samira
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-5.jpg
 • Phần trăm đòn kỹ năng ở mọi cấp tăng từ 175% ⇒  200/200/210%.
 • Hiệu ứng giảm giáp bị giảm ở mọi cấp từ 20/25/30 ⇒ 10/15/20. Lượng giáp bị giảm sẽ không thể về âm được nữa. 

Tướng 2 vàng

Taliyah
 • Tăng sát thương kỹ năng ở mọi cấp từ 150/225/350 ⇒ 160/240/370

Teemo

 • Cơ chế rải nấm sẽ quay về như bản 13.14, sát thương kỹ năng tăng ở cấp 1 và 2 từ 230/350 ⇒ 260/390

Ashe

Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-6.jpg
 • tăng tốc độ đánh cơ bản từ 0.7 ⇒ 0.75
 • Năng lượng khởi đầu giảm từ 30 ⇒ 20. Năng lượng tổng tăng từ 60 ⇒ 70
 • Tỉ lệ % AD trong kỹ năng của Ashe tăng ở mọi cấp từ 150/150/160% ⇒ 160/160/170%

Kled

 • Tỉ lệ % tốc độ đánh cộng dồn trong kỹ năng của Kled tăng ở mọi cấp từ 60/65/70/75% ⇒ 65/70/75/80%  

Swain

 • Năng lượng khởi đầu giảm từ 30 ⇒ 20
 • Máu cộng thêm khi hóa hình giảm ở cấp 1 và 2 từ 450/500 ⇒ 375/450
 • Máu cộng thêm khi hóa hình tăng ở cấp 3 từ 550 ⇒ 600
 • Giờ đây được đổi thành tướng Chống chịu pháp thuật trong bảng thông số

Galio

 • Gồng chiêu để giảm nhận sát thương tăng ở mọi cấp từ 20/20/30% ⇒ 25/25/35%

Tướng 3 vàng

Garen
 • Tăng sát thương ở mỗi vòng xoay tại cấp 1 và 2 từ 75%/75% ⇒ 80%/82%.
Kalista
 • Sát thương mỗi ngọn giáo tăng ở mọi cấp từ 16/24/40 ⇒ 18/27/45
Sona
 • Phần trăm tăng tốc độ đánh từ kỹ năng tăng ở mọi cấp từ 30/35/40% ⇒ 35/40/45%
Vel'Koz
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-4.jpg
 • Sát thương kỹ năng tăng ở mọi cấp từ 210/315/520 ⇒ 230/345/560%.
 • Tia phân hạch giờ sẽ dựa vào mục tiêu ban đầu nhắm đến. Nếu mục tiêu bị tiêu diệt trước khi nó chạm đến thì sẽ không phát nổ ngay nữa mà sẽ đi đến vị trí đó trước khi phân ra.

Tướng 4 vàng

Zeri
 • Thời gian hiệu lực kỹ năng giảm ở cấp 1 và 2 từ 9/9 giây ⇒ 8/8 giây
 • Phần trăm sát thương của tia sét giảm từ 50% ⇒ 45% 
Yasuo
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-7.jpg
 • Máu cơ bản tăng từ 950 lên 1000
 • Tỉ lệ phần trăm sát thương tăng ở cấp 1 và 2 từ 475/475 ⇒ 500/500
 • Tỉ lệ phần trăm sát thương tăng ở cấp 1 và 2 từ 50/75 ⇒ 55/85
 • Tầm thi triển kỹ năng sẽ không còn tỉ lệ với tầm đánh
Azir
 • Tăng sát thương kỹ năng ở cấp 1 và 2 từ 100/150 ⇒ 105/160
Shen
 • Hiệu ứng giảm sát thương nhận từ Ionia giảm từ 10% ⇒ 9%
 • Tăng lượng giáp ảo từ kỹ năng ở mọi cấp: từ 350/450/2000 ⇒ 400/500/2000 
Urgot
 • Phần trăm sát thương từ kỹ năng giảm từ 250% ⇒ 220%
 • Giáp ảo từ kỹ năng giảm ở cấp 1 và 2 từ 400/500 ⇒ 350/450 
Lux
 • Kỹ năng sẽ không thể giảm kháng phép xuống âm được nữa. Bây giờ Lux sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác nhanh hơn
Aphelios
 • Năng lượng tổng giảm từ 140 ⇒ 120
 • Sát thương cộng từ Charkram ở cấp 1 và 2 tăng từ 8/8% ⇒ 10/10%.

Tướng 5 vàng

Ahri
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-3.jpg
 • Lượng mana đánh cắp giảm từ 30% ⇒ 20%
 • Lượng sát thương đánh cắp ở cấp 1 và 2 giảm từ 100/150 ⇒ 90/135 
 • Sát thương từ đợt sóng ở cấp 1 và 2 giảm từ 250/375 ⇒ 230/350
Aatrox
 • Thời gian hiệu lực kỹ năng tăng từ 10 ⇒ 12 giây
 • HP Darkin giảm từ 400 ⇒ 350
 • Aatrox bây giờ sẽ được miễn nhiễm sát thương và không thể bị chỉ định khi đang hồi sinh

Belveth

 • Sát thương thêm mỗi lần đâm giảm từ 20/30 ⇒ 15/25
 • Giảm mạnh: 6 lần đâm thêm dựa vào 100% tổng tốc độ đánh ⇒ 6+5 lần đâm thêm dựa vào 100% tốc độ đánh cộng thêm
Senna 
 • Lượng tốc đánh cộng thêm dựa vào giáp ảo cộng thêm giảm từ 8% ⇒ 6%
Sion

Lượng máu giảm dần mỗi giây sau khi hồi sinh ở cấp 1 và 2 tăng từ 15/10 ⇒ 20/13  

Heimerdinger 
 • Tự Động Sửa Chữa sẽ có hiệu lực 7 giây ở mọi cấp độ
 • Số tên lửa của Không Kích Cơ Khí giảm từ 7 ⇒ 5 
Ryze
Bandle City
 • Các tướng được triệu hồi sẽ có cấp độ bằng với Ryze
Ionia
 • Năng lượng khởi đầu giảm từ 60 ⇒ 50
 • Năng lượng tổng tăng từ 120 ⇒ 125
Targon
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-8.jpg
 • Năng lượng khởi đầu tăng: từ 10 ⇒ 30
Piltover
 • Phần trăm sát thương chia sẻ ở cấp 2 tăng từ 20% ⇒ 30%
Zaun
 • Năng lượng khởi đầu giảm: từ 50 ⇒ 40
 • Năng lượng tổng tăng: từ 90 ⇒ 100

Cân bằng Trang bị trong bản ĐTCL 13.16

Thay đổi về trang bị Ornn

Vũ Khúc Tử Thần
 • Tốc đánh giảm từ 30 ⇒ 25%. Hiệu ứng chảy máu sẽ không còn bị thanh tẩy bởi Áo Choàng Bóng Tối và hệ Vô Pháp nữa
Gương Lừa Gạt
 • Lượng chỉ số đơn vị nhân bản nhận được giảm từ 15 ⇒ 10
 • Lượng mana tổng cộng thêm tăng từ 20 ⇒ 30% 
 Đồng Hồ Cát Zhonya's
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-1.jpg
 • Sức mạnh phép thuật tăng từ 30 ⇒ 45

Thay đổi về trang bị Kim Long

Rìu Của Draven
 • Lượng vàng nhận được giảm từ 10 ⇒ 9
Quyền Trượng Giả Kim
 • Phần trăm sát thương phép thuật giảm từ 25 ⇒ 20%
 • Năng lượng nhận được giảm từ 20 ⇒ 0
 Giáp Đại Hãn
 • HP nhận thêm giảm từ 350 ⇒ 150 
 Ngọc Quá Khổ
 • Máu cộng thêm giảm từ 600 ⇒ 500 
Kiếm của Tay Bạc
 • Tốc đánh giảm từ 25% ⇒ 20%
 • Tỉ lệ rơi vàng giảm: từ 7 ⇒ 6%

Cân bằng Nâng cấp trong bản ĐTCL 13.16

Thăng Hoa
 • Sát thương nhận thêm tăng từ 45% ⇒ 50%
Vương Miện Thách Đấu
 • Trang bị nhận được giờ sẽ là Bàn Tay Công Lý
Bắn Tỉa Song Đấu
 • Tốc đánh khởi đầu tăng từ 5% ⇒ 8%
Binh Đoàn Bất Tận 
 • Vàng nhận được giảm từ 8 ⇒ 6
 • Nếu lõi xuất hiện ở round 4-2 sẽ cho 9 vàng
Bay Như Chim
Chi-tiết-bản-cập-nhật-ĐTCL-13.16-mới-nhất-2.jpg
 • Số lần roll để kích hoạt lõi giảm từ 10 ⇒ 8
Vỏ Sò Ma Ám
 • Giáp và Kháng phép nhận được khi đồng minh bị hạ gục tăng từ 10 ⇒ 13 
Hướng Đến Hồi Kết 
 • Sẽ không xuất hiện khi đã chọn Khuyến Mãi Kinh Nghiệm 
Đốt Cháy Năng Lượng 
 • Xuất hiện lại 
Món Quà Chia Tay
 • Nhận thêm một lớp giáp ảo khi trang bị được chuyển giao
Vòng Lặp Hoàn Hảo
 • Phép thuật mỗi lần thi triển kỹ năng tăng từ 5 ⇒ 6
 • Phép thuật tối đa tăng từ 70 ⇒ 90
Lò Rèn của Ornn I/II/III
 • Số trang bị được lựa chọn đổi từ 3 ở mọi bậc thành 2/3/4
Hư Vô Bộ Pháp 
 • AP mỗi lần thi triển kỹ năng giảm từ 35 ⇒ 32 
Thu Về Trái Ngọt
 • Số lần roll để kích hoạt lõi giảm từ 22 ⇒ 20
Bài Học Đắt Giá I/II/III
 • Giảm vàng nhận được 10/16/20 ⇒ 9/12/16
Di Sản Shurima
 • Sát thương tối thiểu của Đĩa Mặt Trời giảm từ 180 ⇒ 160
 • Sát thương tối đa của Đĩa Mặt Trời giảm từ 900 ⇒ 800
Đại Ca
 • AP/AD hồi khi gập bụng tăng từ 40% ⇒ 45%
 • Loại bỏ tất cả các hiệu ứng bất lợi trước khi gập bụng
Khỏe Mạnh Kép
 • Máu tăng thêm từ 100 ⇒ 111
Quà Rèn Bất Ngờ
 • Các trang bị giống nhau hơn ít có khả năng xuất hiện hơn. Đặc biệt là Rìu Đen. 

Trên đây là những thông tin mà Mọt tui đã tổng hợp được về những cập nhật mới trong phiên bản ĐTCL 13.16. Hiện phiên bản này sẽ cập bến máy chủ Việt Nam trong thời gian tới, hy vọng rằng bài viết kịp thời này sẽ giúp cho các anh em có được những thông tin hữu ích để tham khảo. Hãy theo dõi Mọt Game thường xuyên để cập nhật thêm các tin tức mới nhất về ĐTCL nhé!

LỊCH ĐĂNG VIDEO

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Mọt Game Channel vào 12h00 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Mọt Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?

Đấu Trường Chân Lý

Game thẻ tướng

Đồ hoạ: 3D Dung lượng: 1GB

8 54

XEM CHI TIẾT

8 Đánh giá

user_avt
Bình luận nội dung
Gửi

Cùng chuyên mục

Hủy diệt đối thủ, ĐTQG LMHT Việt Nam tiến bước vào tứ kết tại ASIAN Games 2022
Esports

Hủy diệt đối thủ, ĐTQG LMHT Việt Nam tiến bước vào tứ kết tại ASIAN Games 2022

ZiiaT

25/09/2023

Với chiến thắng áp đảo chỉ sau 16 phút trước đội tuyển Palestine, đội tuyển Việt Nam đã tiến thẳng vào tứ kết và chuẩn bị đối đầu trực tiếp với đội tuyển Ấn Độ.

Đội tuyển LMHT Việt Nam ghi điểm ấn tượng trong màn ra quân đầy mãn nhãn tại Asian Games 2022
Esports

Đội tuyển LMHT Việt Nam ghi điểm ấn tượng trong màn ra quân đầy mãn nhãn tại Asian Games 2022

ZiiaT

25/09/2023

Đội tuyển LMHT Việt Nam đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, khiến fan hâm mộ trong nước vô cùng tự hào.

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 13.19, Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5
Esports

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 13.19, Đấu Trường Chân Lý mùa 9.5

Sam Funny

26/09/2023

Đấu Trường Chân Lý phiên bản 13.19 hay bản cập nhật ĐTCL 13.19 sẽ có nhiều thay đổi lớn trong meta. Nắm bắt các thay đổi trong bản cập nhật ĐTC: 13.19 để leo rank dễ dàng.

Chuỗi sự kiện Free Fire x Demon Slayer có gì hấp dẫn?
Esports

Chuỗi sự kiện Free Fire x Demon Slayer có gì hấp dẫn?

ZiiaT

25/09/2023

Sự kết hợp đặc biệt giữa Garena Free Fire và Demon Slayer đã khiến cộng đồng game thủ trở nên háo hức và đầy mong đợi.

Free Fire đồng hành cùng YouTube công bố sân chơi vô tiền khoáng hậu dành cho nhà sáng tạo nội dung toàn Đông Nam Á
Game mobile

Free Fire đồng hành cùng YouTube công bố sân chơi vô tiền khoáng hậu dành cho nhà sáng tạo nội dung toàn Đông Nam Á

HelenTran

25/09/2023

Cuộc Thi Tạo Nội Dung Game Lớn Nhất Trong Lịch Sử Free Fire từ trước đến nay với tổng giải thưởng US$1,494,400 (gần 9 tỷ VNĐ) cho các nước phát hành Free Fire tại Đông Nam Á.

LMHT: LeBlanc ADC sẽ xuất hiện tại CKTG 2023 và câu trả lời của Riot?
Esports

LMHT: LeBlanc ADC sẽ xuất hiện tại CKTG 2023 và câu trả lời của Riot?

ZiiaT

25/09/2023

Khi CKTG 2023 chỉ còn vài tuần nữa khởi tranh, Riot Games đang tiếp tục điều chỉnh các tướng trong Bản cập nhật 13.19, nhằm tạo nên một meta hợp lý cho giải đấu sắp diễn ra.

Hướng dẫn cách sở hữu biểu tượng đặc biệt trong LMHT
Esports

Hướng dẫn cách sở hữu biểu tượng đặc biệt trong LMHT

ZiiaT

25/09/2023

Dưới đây là một số phương pháp Mọt tui đưa ra để giúp bạn sở hữu những biểu tượng đặc biệt mà bạn đang mong muốn.

Cộng đồng game thủ LMHT thất vọng với mức giá trang phục Renekton Quán Quân
Esports

Cộng đồng game thủ LMHT thất vọng với mức giá trang phục Renekton Quán Quân

ZiiaT

25/09/2023

Trang phục độc quyền của Renekton nhận về những phản ánh tiêu cực ngay sau khi được Riot Games ra mắt.

Valorant 7.06: Top Agents mạnh nhất theo từng bản đồ thi đấu xếp hạng
Esports

Valorant 7.06: Top Agents mạnh nhất theo từng bản đồ thi đấu xếp hạng

Sam Funny

23/09/2023

Top tier Valorant theo từng bản đồ thi đấu xếp hàng. Các Agents nên chọn nhất khi đấu xếp hạng tại các map trong Valorant 7.06

Top tướng Liên Minh Huyền Thoại 13.18 theo từng vị trí phiên bản
Esports

Top tướng Liên Minh Huyền Thoại 13.18 theo từng vị trí phiên bản

Sam Funny

23/09/2023

Top tier Liên Minh Huyền Thoại 13.18 theo từng vị trí. Top tướng nên chọn khi đánh xếp hạng giúp người chơi dễ dàng chiến thắng.

X