7.2
KHÁ HAY

Carrion là một tựa game kinh dị nhưng bạn không phải là người bị hù dọa, mà là kẻ đi hù dọa và xơi tái các nạn nhân.

Tất cả thông tin về Carrion