8.8
ĐÁNG CHƠI

Call of Duty: Modern Warfare phiên bản reboot của series Modern Warfare đình đám do Infinity Ward phát triển, nó sẽ kể lại một câu chuyện khác trong thế giới cũ.

Tất cả thông tin về Call of Duty: Modern Warfare