7.9
KHÁ HAY

11 năm sau ngày ra mắt, Call of Duty: Modern Warfare 2 được làm lại phần chơi cốt truyện với đồ họa được nâng cấp vượt bậc.

Tất cả thông tin về Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered