Tất cả thông tin về bot
Blizzard tuyên chiến với ‘Buddy Bot’ - PC/Console

Blizzard tuyên chiến với ‘Buddy Bot’

“Không có chuyện tha thứ cho việc gian lận trong các tựa game của chúng tôi” Blizzard Entertainment hứa sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ các tựa game cũng như các dịch vụ của mình và họ đã có bước cờ rất quyết liệt để thực hiện