8.1
ĐÁNG CHƠI

Borderlands 3 là phiên bản thứ 4 trong series FPS với hơn một tỉ khẩu súng của Gearbox, với sự trở lại của các Vault Hunter cũ và nhiều tân binh triển vọng.

Tất cả thông tin về Borderlands 3