Tất cả thông tin về blizzcon 2015
Blizzcon 2015: tin nhanh về patch 2.4 của Diablo 3 - PC/Console

Blizzcon 2015: tin nhanh về patch 2.4 của Diablo 3

Điều chỉnh lại Season Sẽ không còn những item dành riêng cho season, những người chơi season và non-season sẽ cùng có cơ hội nhặt được item như nhau ở đầu mỗi season. Thay vào đó, những người chơi season khi hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt của Season