blizzard

Thông tin mới nhất về blizzard, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề blizzard - Trang 6 trên 8

Con đường nào cho midrange hunter trong phiên bản WOG? (phần cuối) - eSports

Con đường nào cho midrange hunter trong phiên bản WOG? (phần cuối)

Phần cuối cùng của loạt bài về Midrange Hunter, chúng ra sẽ cùng đánh giá 2 decklist được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại và cách lựa chọn card của chúng, cũng như những giải pháp thay thế hay những lựa chọn khả dĩ khác để giúp bạn chống lại sự biến đổi không ngừng của meta.
Overwatch Pratices – Thuật ngữ trong game - eSports

Overwatch Pratices – Thuật ngữ trong game

Trước hết là phải xác định rõ vấn đề này đã, để các bạn có thể nắm được góc nhìn mới với loạt bài này. Cá nhân mình thấy, đối với một game như Overwatch, thì từ guide không phù hợp.