8.3
ĐÁNG CHƠI

Rất lâu rồi mới có một tựa game kế thừa tinh thần của Contra tốt như Blazing Chrome, gần như chúng ta có thể gọi nó là một bản sao hoàn hảo hơn cũng được.

Tất cả thông tin về Blazing Chrome