7.7
KHÁ HAY

Black Desert Online là một game MMORPG do Hàn Quốc sản xuất, game ứng dụng kiểu chơi thế giới mở cùng đồ họa cực đẹp cho ra những nhân vật có diện mạo đẹp và cực kỳ sắc nét.

Tất cả thông tin về Black Desert Online