Tất cả thông tin về bioware

Nguồn gốc của game: Anthem – P.1 - Game Online

Nguồn gốc của game: Anthem – P.1

Hãy tạm bỏ một bên những vấn đề về chất lượng của Anthem để cùng Mọt tìm hiểu quá trình phát triển tựa game góp phần quyết định tương lai của BioWare này.