N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bioshock Infinite đặt bối cảnh tại một đảo trên trời giả tưởng mang tên Columbia, đưa người chơi du hành giữa nhiều chiều không gian song song.

Tất cả thông tin về Bioshock Infinite