N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Bike Unchained 2 yêu cầu sự tinh tế đến từ những cú chạm/thả, thêm vào đó, bạn cần phải căn chỉnh thời gian sao cho thật phù hợp mới có thể đạt được những yêu cầu cơ bản nhất của game.

Tất cả thông tin về Bike Unchained 2