7.1
KHÁ HAY

Là bản nâng cấp của huyền thoại Battletoads thời điện tử băng, tuy vậy thì tôi đánh giá mức độ bệnh bựa của nó không giống như kì vọng.

Tất cả thông tin về Battletoads