8.9
ĐÁNG CHƠI

Batman: Arkham Origins lại là phần trước Arkham Asylum với mốc thời gian 5 năm. Game có chế độ đa người chơi đầu tiên trong toàn bộ series. Phần này kể về những ngày tháng khi Batman còn trẻ trong cuộc săn đuổi chết người mà Black Mask dành cho mình. Trong game cũng là thời điểm Batman gặp Joker lần đầu tiên

Tất cả thông tin về Batman: Arkham Origins (2013)