N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Batman Arkham Insurgency là tựa game tiếp theo trong loạt game Batman Arkham. Đây sẽ là phần nói về quá khứ của Batman, với bối cảnh trước Batman Origins.

Tất cả thông tin về Batman Arkham Insurgency