9.5
CỰC HAY

Batman: Arkham City lấy mốc thời gian sau Batman Arkham Asylum một năm. Trong phần kế tiếp này Batman phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn khi lật tẩy dự án "Protocol 10" của Hugo Strange. Joker tiếp tục xuất hiện với dã tâm kéo theo Batman xuống mồ với căn bệnh của chính mình.

Tất cả thông tin về Batman: Arkham City (2011)