9.2
CỰC HAY

Batman: Arkham Asylum là tựa game đầu trong series Batman: Arkham. Ở phần này Batman phải ngăn chặn kẻ thù truyền kỳ Joker, hắn đang âm mưu nắm giữ toàn bộ Arkham Asylum và kéo Batman đến đây nhằm trả thù.

Tất cả thông tin về Batman: Arkham Asylum (2009)