7.7
KHÁ HAY

Bang Bang là một game casual bắn xe tăng chơi trên trình duyệt do NPH CMN vận hành tại Việt Nam, game có cách chơi kiểu đặt bom nhưng điều khiển xe tăng.

Tất cả thông tin về Bang Bang