N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Auto Chess là một bản custom của Dota 2 được phát triển bởi một nhóm game thủ Trung Quốc gọi là Drodo Studio từ tháng 1 năm 2019.

Tất cả thông tin về Auto Chess