8.8
ĐÁNG CHƠI

Assassin’s Creed Odyssey tái hiện thời kỳ hoàng kim của thành Athen với hàng loạt yếu tố về văn hóa, chính trị được xây dựng hoàn hảo.

Tất cả thông tin về Assassin's Creed Odyssey