6.5
CHƠI TẠM

Agrou là tựa game sinh tồn mô phỏng boardgame Ma Sói. Qua đó Agrou không yêu cầu kỹ năng nhảy dù bắn giết như PUBG mà cách game thủ lắng nghe và phản biện mới là quy tắc sinh tồn quan trọng nhất của game.

Tất cả thông tin về Agrou