8.7
ĐÁNG CHƠI

Age of Empires là một game chiến thuật thời gian thực huyền thoại, người chơi sẽ điều khiển các quốc gia phát triển và chiến thắng qua các thời đại.

Tất cả thông tin về Age of Empires