adventure

Thông tin mới nhất về adventure, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề adventure

Vane: một ‘chuyến hành trình’ mới? - PC/Console

Vane: một ‘chuyến hành trình’ mới?

Sau những phút đầu tiên của trailer hiện lên trên màn hình Tokyo Game Show 2015, các game thủ không ngừng so sánh trò chơi độc lập này với tựa The Last Guardian. Với Mọt Game, những điểm tương đồng không thể chối bỏ được với Journey lại đáng quan tâm hơn cả.