Tất cả thông tin về 5 core

Dota 2: Một kiểu thua rank rất quen - eSports

Dota 2: Một kiểu thua rank rất quen

Dota 2 chơi đã mệt, đã thế đánh rank lại còn thua rank, đánh pub thua pub bởi toàn lí do vớ va vớ vỉn, chẳng phải do mình. À mà có chắc là chẳng do mình?