Tất cả thông tin về 5.22
LMHT: Một số bàn luận với Riot về phiên bản 5.22 - eSports

LMHT: Một số bàn luận với Riot về phiên bản 5.22

VẤN ĐỀ XOAY QUANH Illaoi Hỏi: Liệu chúng ta có nên cho những xúc tu có thể bị tấn công và tiêu hủy không? và còn nữa nếu thế nào khi Illaoi sử dựng Ulti của mình và khi ấy sẽ tạo ra số lượng xúc tu tương ứng với