7.3
KHÁ HAY

3000th Duel là game đi cảnh màn hình ngang truyền thống, có bản đồ theo phong cách Castlevania với những phòng ốc và nhiều khu vực chằng chịt đan vào nhau.

Tất cả thông tin về 3000th Duel