Tất cả thông tin về 2017

nữ nông dân sẽ được thêm vào Farming Simulator 17 - PC/Console

nữ nông dân sẽ được thêm vào Farming Simulator 17

Một trong những thay đổi lớn trong Farming Simulator 17 đã xảy ra trong lúc mọi người không để ý chính là ngoài lựa chọn Avatar giới tính giữa nam và nữ, người chơi còn có thể tùy chỉnh và cho nhân vật nữ của mình làm việc đồng án