Tất cả thông tin về 16 bit
Slashy Souls chuẩn bị lên kệ - Game Mobile

Slashy Souls chuẩn bị lên kệ

Chuẩn bị ra mắt trên iOS và Android, Slashy Souls là game di động dựa theo phong cách của Dark Souls, tuy vậy hai tựa game không có liên quan trực tiếp nào.